Kvalitné doučovanie matematiky

Kontakt

Referencia

 

Pred Monitorom som si nevedel predstaviť, ako ho zvládnem. Po doučovaniach s Jurajom som si bol v jednotlivých učivách oveľa istejší a Monitor z matematiky som zvládol oveľa sebavedomejšie.

 

Michal Urban

 

 

 

Doučovanie matematiky - Vysoká škola

Doučovanie matematiky - Vysoká škola

 

 

Robí Vám matematika na vysokej škole problém? Ponúkam jednoduché riešenie: doučovanie! Ak máte problém s akýmkoľvek učivom uvedeným nižšie, neváhajte a ozvite sa mi! Prejdeme si spolu všetky učivá, ktoré budete mať na skúške, na všetko si prepočítame príklady a uvidíte, že matematika nie je až tak ťažká! :-)

Matematické oblasti VŠ, ktoré doučujem, sú napr.:


- Výroky a ich negácie

- Existenčný a všeobecný kvantifikátor

- Konjunkcia, disjunkcia, implikácia, ekvivalencia

- Druhy dôkazov – priamy, nepriamy, sporom, indukciou

- Postupnosti a rady a ich vlastnosti

- Súčet radu, súčet postupnosti

- Konvergencia a divergencia postupností a radov

- Suprémum a infímum radov

- Limita postupnosti

- Využitie substitúcie pri riešení limít postupností

- Funkcie a ich vlastnosti

- Definícia funkcie, určovanie vlastností funkcií

- Suprémum a infímum funkcií

- Inverzné funkcie

- arcsin x, arccos x, arctg x, arccotg x a ich grafy

- Hyperbolické funkcie (sh x, ch x, th x, coth x)

- Zložené funkcie

- Konvergencia a divergencia funkcií

- Rovnomerná konvergencia funkcie viacerých premenných

- Limita funkcie

- Určovanie limít funkcií

- Využitie substitúcie pri riešení limít funkcií

- Jednostranné limity (sprava, zľava)

- Viacnásobná limita funkcie viacerých premenných

- Spojitosť funkcie

- Zisťovanie spojitosti funkcie

- Odstrániteľná a neodstrániteľná nespojitosť

- Rovnomerná spojitosť

- Diferenciálny počet

- Derivácia funkcie

- Derivácie n-tého rádu

- Parciálne derivácie funkcií

- L‘Hospitalovo pravidlo

- Aplikácie derivácie (monotónnosť, konvexnosť a konkávnosť)

- Taylorov polynóm

- Neurčité a určité integrály a ich aplikácie

- Riešenie neurčitých integrálov

- Využitie substitúcie pri riešení integrálov

- Per Partes

- Aplikácie určitého integrálu (obsah, objem)

- Vlastné a nevlastné integrály, konvergencia integrálov

- Absolútne a relatívne konvergencie nevlastných integrálov

- Viacnásobné integrály funkcií viacerých premenných

- Vyšetrovanie priebehu funkcie

- Určovanie definičného oboru a oboru hodnôt

- Párnosť/nepárnosť a periodičnosť funkcií

- Intervaly monotónnosti funkcie

- Konvexnosť/konkávnosť a inflexné body

- Lokálne, globálne extrémy a stacionárne body

- Určenie priesečníkov s osami

- Graf funkcie

- Matice a operácie s nimi

- Ekvivalentné úpravy matíc

- Sčítanie, odčítanie a násobenie matíc

- Násobenie matice s vektorom

- Určenie dimenzie matíc

- Inverzné a transponované matice

- Determinant matice

- Charakteristický polynóm

- Vlastné hodnoty a vlastné vektory matíc

- Využitie matíc pri riešení sústav rovníc

 

~ Kontaktujte ma, rád Vás doučím!

 

 

kvalitni-doucovani-matematiky.cz Spätné odkazy

Copyright © 2010-2017 DoucovanieMatematiky.sk - Všetky práva vyhradené.
Akékoľvek použitie obsahu stránok bez písomného súhlasu je zakázané.